Bestuur en commissies

Dagelijks bestuur

Voorzitter Hans van Breukelen voorzitter@brederodes.nl 0347-352251
Vicevoorzitter Taki Anastassiadis vicevoorzitter@brederodes.nl ‪06-50292885‬
Secretaris Edwin Roelofs secretaris@brederodes.nl 06-55121908
Penningmeester Peter van Dijk penningmeester@brederodes.nl 0347-371091

Bestuur

Voorzitter Hans van Breukelen voorzitter@brederodes.nl 0347-352251
Vicevoorzitter Taki Anastassiadis vicevoorzitter@brederodes.nl 06-50292885
Secretaris Edwin Roelofs secretaris@brederodes.nl 06-55121908
Penningmeester Peter van Dijk penningmeester@brederodes.nl 0347-371091
Jeugd Corina den Besten jeugdvoorzitter@brederodes.nl  06-40498994
Technische zaken Hans van Doorn hans.vandoorn@miele.com  06-22282462
Beheerscommissie Martin van der Waal martinvanderwaal@planet.nl ‪06-40720602
Bestuurslid Matthijs Huisman info@matthijshuisman.nl 06-18682495
Adviserend lid en communicatie commissie Louise van der Horst communicatie@brederodes.nl 06-81454137

Sponsoring

Algemeen Taki Anastassiadis sponsoring@brederodes.nl 06-50292885

Administratie

Financiële administratie Peter van Dijk penningmeester@brederodes.nl 0347-371091
Ledenadministratie Mient Kamminga ledenadministratie@brederodes.nl 06-40687520
De ledenadministratie is maandagavond van 19:00 – 20:00 uur aanwezig.

Wedstrijdsecretariaat

Jeugd Martijn Schiere wedstrijdzaken-jeugd@brederodes.nl
Zondag Mient Kamminga zondag@brederodes.nl 06-40687520
Zaterdag Bert van Dijk zaterdag@brederodes.nl 06-20637946
Zaalvoetbal Matthijs Huisman zaalvoetbal@brederodes.nl 06-18944319

Technische zaken

Wat doet Technische zaken?

Hoofd Cor Bakhuizen technischezaken@brederodes.nl
Junioren (A/B/C) technischezaken@brederodes.nl
Pupillen en Reigertjes technischezaken@brederodes.nl
Dames technischezaken@brederodes.nl

Jeugdcommissie

Wat doet de jeugdcommissie?

Voorzitter Corina den Besten jeugdvoorzitter@brederodes.nl  06-40498994
Vicevoorzitter Louise van der Horst jeugdvoorzitter@brederodes.nl  06-81454137
Jeugdsecretariaat Evelien Wethly jeugdsecretariaat@brederodes.nl
Toernooicommissie Jenny Soekhradj toernooicommissie@brederodes.nl
Scheidsrechters Martijn Schiere scheidsrechters@brederodes.nl
Hoofdleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouders
Hoofdleider O19 O19@brederodes.nl
Hoofdleider O17 O17@brederodes.nl
Hoofdleider O15 O15@brederodes.nl
Hoofdleider Meisjes MO15/MO13 MO15@brederodes.nl

MO13@brederodes.nl

Hoofdleider O13 O13@brederodes.nl
Hoofdleider O11 O11@brederodes.nl
Hoofdleider O9 O9@brederodes.nl
Reigertjes reigertjes@brederodes.nl
G-team g-team@brederodes.nl

Kantinecommissie

Wat doet de kantinecommissie?

Kantine (coördinatie) Jan Steehouwer kantine@brederodes.nl 06-51001107
Kantine bezetting/Planning Mirjam van der Neut bezetting@brederodes.nl
Kantine bezetting/Planning  Edwin Roelofs bezetting@brederodes.nl
Kantine bezetting/Planning Taki Anastassiadis bezetting@brederodes.nl

Beheercommissie

Voorzitter John van Putten beheer@brederodes.nl 06-53758169
Secretaris/ materiaalbeheerder Aart Straver beheer@brederodes.nl 06-40045480
John Stuijvenberg beheer@brederodes.nl 06-46835310
Martin van der Waal beheer@brederodes.nl 06-40720602
Henny Steehouwer beheer@brederodes.nl 06-34028443

Kledingcommissie

Algemeen lid René Kuipers vicevoorzitter@brederodes.nl 06-13096147

Klaverjascommissie

Algemeen lid Martin van der Waal klaverjassen@brederodes.nl 06-40720602
Algemeen lid Jan Steehouwer klaverjassen@brederodes.nl 06-51001107
Algemeen lid Paul van Putten klaverjassen@brederodes.nl

I.J.T. commissie

Wat doet de I.J.T. commissie?

Voorzitter Vacature ijt@brederodes.nl
Secretaris Elroy de Groot ijt@brederodes.nl
Penningmeester Danny Kuipers ijt@brederodes.nl
Sponsoring Nick van den Berg ijt@brederodes.nl 06-51355070
Sponsoring John Stuijvenberg ijt@brederodes.nl 06-21275980
Clubcontacten Roy van Daalen ijt@brederodes.nl 06-13811101
Algemeen Diana Smit-Klaver ijt@brederodes.nl
Algemeen Lianne Smit-Klaver ijt@brederodes.nl
Algemeen Michel Diermeier ijt@brederodes.nl

Gedrags- en respectcommissie

Wat doet de gedrags- en respectcommissie?

Voorzitter Sjaak van Daalen respect@brederodes.nl
Algemeen lid Diana Smit-Klaver
Algemeen lid Lianne Smit-Klaver
Algemeen lid Rob Smit

Communicatiecommissie

Wat doet de communicatiecommissie?

Voorzitter Louise van der Horst communicatie@brederodes.nl
Elroy de Groot communicatie@brederodes.nl
Alysha van Daalen communicatie@brederodes.nl
 Ellena Anastassiadis communicatie@brederodes.nl

Sportverzorging / E.H.B.O.

Wat houdt de sportverzorging precies in?

Zaterdag  & jeugd  Norbert van Daalen