Commissie Gedrag en Respect

De gedrags- en respectcommissie heeft een boekje uitgebracht van “Gedrag en respect”. Er zijn daardoor verschillende zaken behandeld, maar niet veel. De reden daarvoor was dat er weinig excessen worden doorgegeven door leiders, trainers en commissies. Zelf lopen de leden van de commissie ook rond de velden en controleren wat in en naast het veld gebeurd.

Voor de commissie zijn nieuwe leden geworven en dat zijn:

 • Voorzitter: Sjaak van Daalen   respect@brederodes.nl
 • Algemeen lid: Diana Smit-Klaver
 • Algemeen lid: Lianne Smit-Klaver
 • Algemeen lid: Rob Smit
 • Algemeen lid: Peter Kemp
 • Algemeen lid: Vincent van der Rijst

Deze leden hebben voor een nieuwe opzet gezorgd om problemen op de club te verhelpen.

Meldpunt Gedrag & Respect

Om leden zo snel en zo volledig mogelijk te helpen is er een vaste werkwijze in het leven geroepen. De commissie ziet er op toe dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 1. Vul hieronder het digitale formulier in of download het Meldingsformulier Incidenten 2013 en stuur deze via de mail (respect@brederodes.nl) naar ons door.
 2. Er wordt een brief of e-mail verzonden naar de persoon die het incident heeft ingediend met een melding van ontvangst.
 3. Zodra de commissie een besluit heeft genomen draagt deze advies over aan het bestuur.
 4. Het bestuur neemt de beslissing of uitspraak tot uitvoering kan worden gebracht
 5. Binnen één week berichten wij de melder over eventuele acties naar aanleiding van de melding.

Uitspraak / Straffen
Afhankelijk van de situatie/voorval zal de commissie de straf of sanctie in uitvoering brengen. Ook zal het schriftelijk worden medegedeeld aan de betrokkenen.

Datum* (dd-mm-jjjj)
Naam *
Elftal *
Adres+huisnummer*
Postcode en plaats*
Telefoonnummer *
Email *
Korte omschrijving van wat er is gebeurd. Vermeld hierin:
a. Het incident.
b. Wanneer, waar en wie waren erbij betrokken.
c. Naam en adres van de getuigen.
d. Eventuele schade.