Vrijwilligersbeleid

Het gaat goed met Brederodes maar wij komen structureel handen te kort. Er zijn te weinig mensen die zich inzetten voor onze vereniging. Denk aan het uitvoeren van bardiensten of het meehelpen met activiteiten of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het aantal leden dat zich inzet voor de vereniging groeit onvoldoende mee.

Brederodes heeft in het verleden altijd geprobeerd om leden op basis van vrijwilligheid aan te spreken, maar dat leverde onvoldoende resultaat op. En aan het inschakelen van betaalde krachten zit nu eenmaal een grens. Daarom gaat het bestuur, na uitgebreid overleg binnen de vereniging, met ingang van seizoen 2009/2010 een nieuwe vrijwilligersregeling voor alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden invoeren.

Vrijwilligerswerk is ook leuk om te doen en biedt leden meteen de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers of om gezellig met anderen een bardienst te draaien of een (jeugd)activiteit te organiseren. Als iedereen z´n steentje bijdraagt hoeft men niet bang te zijn dat er iedere keer een beroep op dezelfde personen wordt gedaan, want iedereen doet mee!

De vrijwilligersregeling in het kort

De vrijwilligersregeling komt er in het kort op neer dat ieder lid verplicht is om per seizoen drie verenigingsdiensten van elk drie uur uit te voeren. In totaal dus negen uur. Voor jeugdleden t/m C-junioren (meisjes en jongens t/m 14 jr.) geldt deze verplichting voor een van de ouders of verzorgers. Leden kunnen daarbij kiezen uit één van de volgende drie categorieën van werkzaamheden:

  • uitvoeren van bardiensten
  • meehelpen met activiteiten (zoals toernooien, feestavonden, evenementen en jeugdactiviteiten) of
  • uitvoeren van onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden

In onderling overleg tussen leden en de verschillende commissies, worden de leden vervolgens ingepland. Leden zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken.